Exposición de kakemonos: “Silencio y meditación”, Prado de Fata.